Monet järjestöt ja yhdistykset sekä viranomaiset tarjoavat tietoa ja tukea omaishoitajille. Järjestöjen ja yhdistysten päätehtävänä on ohjaus ja neuvonta. Viranomaiset sekä erilaiset julkiset ja yksityiset palvelut tarjoavat ohjauksen ja neuvonnan lisäksi monenlaista apua arkeen.

Hyödyllisiä linkkejä omaishoitajille:

Kela

Omaishoitajaliitto

Muistiliitto

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Mielenterveysomaisten keskusliitto - FinFami

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

Suomen Punainen Risti

Omaishoitajien tuetut lomat

Sosiaaliportti (vammaispalvelujen käsikirja)

Suomi.fi - kansalaisille tarkoitettuja palveluja koottuna yhteen